https://www.youtube.com/watch?v=2ifUfUiqUqQ

Kindbehartiging

Als geregistreerd Kindbehartiger ondersteun ik kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. Dat kan ook jaren na de scheiding zijn. Ik luister naar hun stem en vertaal deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld. Dit geheel in lijn met het Kinderrechtenverdrag. Als Kindbehartiger treed ik op als belangenbehartiger van kinderen en draag ertoe zij dat ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding.

De regie van de ondersteuning wordt gevoerd vanuit de positie van het kind en er wordt ingezet op het ouderschap dat blijft. Scheiden en het kind centraal, is hierbij het uitgangspunt. Ik werk waar nodig samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, scheidingscoaches, kindertherapeuten, Jeugdbescherming en de Jeugdzorg in de directe omgeving.

Wanneer kun je mij als Kindbehartiger inschakelen?

  • Als het belangrijk is dat er een luisterend oor voor een kind is.
  • Als er behoefte is aan de beleving en wensen van een kind.
  • Als een kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan.
  • Als de ouders al een tijdje uit elkaar zijn, maar zich problemen voordoen en het kind behoefte heeft aan ondersteuning.
  • Als ouders een juridische procedure opstarten en de stem van het kind een plek verdient.
  • Als een kind (tijdelijk) geen contact heeft met één van de ouders.

Kinderen hebben bij scheidingssituaties net als ouders te maken met verliesverwerking. Kinderen kunnen zich schuldig of verantwoordelijk voelen voor de scheiding. Ze kunnen op hun tenen gaan lopen of zich juist in hun schulp terugtrekken.

De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem zijn wensen en behoeften te verwoorden. Dat geeft kinderen vertrouwen dat hun plek er toe doet. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.

Daarnaast geeft de Kindbehartiger ouders advies over de behoeften en wensen van de betrokken kinderen. Ouders krijgen met de hulp van de Kindbehartiger inzicht in de positie en belangen van hun kind alsmede inzicht in wat er achter de stem van hun kind schuilgaat. De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding waarbij zij in relatie kunnen blijven staan met ieder van hun ouders.

Kunnen jij/jullie en jouw kind(eren) ondersteuning gebruiken? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

TOESTEMMING OUDERS
Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

  • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)
  • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)
  • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind