Skip to main content

Vorig jaar heb ik een dame gecoacht die uit een zeer ongezonde relatie kwam. Op het moment dat de kinderen het huis uit waren, wilde haar man na bijna 30 jaar huwelijk scheiden. Hoewel de scheiding voor haar als een opluchting voelde, kwamen er tijdens de mediation heftige emoties boven. Ook merkte ze dat de kinderen erg veel moeite hadden met de situatie, ze waren intens verdrietig. Ze klopte in eerste instantie dan ook niet voor zichzelf bij mij aan, maar ze wilde advies over hoe zij haar kinderen kon helpen.

Voor elke fase van een scheiding bied ik specifieke ondersteuning. Zo begeleid ik ook mensen ná een scheiding. Dit zijn vaak individuele sessies, zonder de ex-partner. De dame die mijn hulp inschakelde, vertelde dat zij en haar man tijdens hun huwelijk volledig langs elkaar heen leefden. Er was ook al jarenlang geen sprake meer van een emotionele of fysieke verbinding. Nu de kinderen niet meer thuis woonden, werden ze ineens met elkaar geconfronteerd. Maar er was helemaal niets meer. Pas tijdens het coachingstraject realiseerde zij zich hoe ongezond haar relatie was. “Hoe kan dit? Wat heb ik al die jaren gedaan?” Dit kom ik veel tegen. Daarom sta ik hier in dit blog uitgebreid bij stil.

Een gezonde relatie bestaat uit de volgende componenten

Hoe gezond is jouw relatie? Er zijn zes componenten waaraan je dit kunt toetsen: veilige hechting gebaseerd op wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid, elkaars taal spreken, communiceren op basis van feiten en persoonlijke behoeften, compromissen kunnen sluiten en respect hebben voor elkaars opvoeding. Bij het stel uit deze voorbeeldcasus was er geen sprake van gelijkwaardigheid. In een ongelijkwaardige relatie verheft de één zich boven de ander, waardoor de ander zich kleiner maakt en minderwaardiger gaat voelen. Ongelijkwaardigheid voelt niet goed en veroorzaakt – voor beide partijen – veel onderhuidse stress en spanning.

Ongelijkwaardigheid leidt vaak tot een minderwaardigheidscomplex

De ex-partner van mijn client leefde heel erg zijn eigen leven. Zij hield zich bezig met de opvoeding van de kinderen, hij was daar niet of nauwelijks bij aangehaakt. Hij ging op zoek ging naar controle en macht. Dit deed hij door haar continu te kleineren, te snauwen en zichzelf boven haar te verheffen. De sfeer in huis was altijd gespannen. Ze deden niets meer samen. In feite hielden alleen de kinderen het huwelijk overeind. Tot zij het huis uitgingen, toen viel het stel in een zwart gat. De scheiding voelde voor mijn client in eerste instantie dan ook als een verlossing. Ze voelde zich blij en opgelucht. Dus, zo redeneerde zij, waarom zou ik hulp nodig hebben?

Werken aan eigenwaarde

Het weekend dat hij de spullen kwam halen stortte zij in. Toen pas merkte ze wat het met haar deed en kwamen de emoties. Ik heb haar geholpen zichzelf terug te vinden en een goede invulling te geven aan de nieuwe situatie. Met name door stappen te maken in het herstellen van haar eigenwaarde. Haar laten beseffen dat zij er toe doet en een leuk, nieuw leven verdient. Het was een intensief en heftig proces voor haar, maar nu ziet zij weer kansen. Ze heeft geleerd om op een goede manier met de kinderen om te gaan, zodat zij nu een fijne band hebben met zowel hun moeder als hun vader. Dit is belangrijk, want hierdoor ervaren de kinderen geen loyaliteitsconflict.

Deze casus laat zien dat je niet moet onderschatten hoe heftig het is om na zo’n lange, ongezonde relatie uit elkaar te gaan. Ook als je je in eerste instantie blij en opgelucht voelt. Het is belangrijk hulp in te schakelen om alle emoties een plek te geven. Dit zorgt ervoor dat je de nieuwe situatie sneller aanvaart en je het leven sneller oppakt.

Kom jij zelf uit een ongezonde relatie en lukt het je niet een fijn, nieuw leven op te bouwen? Neem dan contact met mij op voor een gratis kennismaking.